2010 investering i 4styck CNC-styrda Fleroperationsmaskiner för att kunna färdigställa detaljer ”in house”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *